Garantie

Heb ik garantie?

Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer u een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorzien wij u graag zo snel mogelijk van een passende oplossing. Afhankelijk van uw artikel doen wij dit door vervanging of terugbetaling. Voor vragen en klachten dient u contact op te nemen met onze klantenservice. Als u binnen 14 kalenderdagen constateert dat het product niet voldoet aan de redelijke verwachtingen die u van het desbetreffende product mag hebben, kunt u het in het kader van herroepingsrecht terugsturen. Herroepingsrecht houdt in dat u bij aankoop van een product de mogelijkheid heeft de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat wij niet aansprakelijk zijn voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikelen. De mogelijke kosten van de retourzending zijn voor de koper en de kosten zijn te vinden onder het kopje Retourneren


Klachtenprocedure

Het kan natuurlijk voorkomen dat u klachten heeft. Mocht dit het geval zijn dan vindt u hieronder onze klachtenprocedure. U kunt uw klacht telefonisch doorgeven via het telefoonnummer 0561-712007, of een e-mail sturen naar info@123hout.nl. Kiest u ervoor om ons te mailen dan ontvangt u van ons dezelfde dag nog een email terug ter bevestiging van goede ontvangst van uw bericht.

De klachtenprocedure:

  1. 123hout behandelt klachten overeenkomstig de hier beschreven klachtenprocedure. 
  2. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, in zijn volledigheid en duidelijk omschreven worden ingediend bij 123hout, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 
  3. De bij 123Hout ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Mocht het voorkomen dat de klacht een langere verwerkingstijd vraagt, dan wordt door 123Hout binnen de eerder genoemde termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een inschatting van wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
  4. Wanneer de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Mijn product voldoet niet aan mijn verwachtingen, wat nu?

U heeft het recht om iedere aankoop, die u bij ons heeft gedaan, binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden aan ons te retourneren. Kijk voor meer informatie hierover onder het kopje retourneren.  


 

 

Magento Flexible Products Widget by EMThemes Magento Themes & Magento Templates