Er is momenteel veel te doen rondom CO2-uitstoot. Zo ook van houtkachels en open haarden. Als je openhaardhout aansteekt komt er hoe dan ook CO2 vrij. Dit kun je echter reduceren door op een correcte manier je open haard aan te steken. Voor ik wat vertel over het goed aansteken van je open haard, ga ik eerst nog even in op het veelbesproken fenomeen: CO2. Wat weten we er eigenlijk van?

Veel mensen weten niet dat de hoeveelheid CO2 die een boom opneemt in zijn gemiddelde leven, net zoveel is als de uitstoot die ontstaat bij verbranding van de boom. Tevens is de hoeveelheid CO2 die een boom uitstoot indien hij wegrot in het bos ook gelijk aan de uitstoot tijdens zijn verbranding. Mits er natuurlijk met goed droog openhaardhout op een correcte manier gestookt wordt.

Aangeplante bossen zinloos?

In de afgelopen eeuwen zijn er op grote schaal bomen gepland. Dit had ervoor moeten zorgen dat CO2 gereduceerd werd. Maar helaas, wetenschappers internationaal hebben geconcludeerd dat dit niet het geval is. Zij hebben onderzoek gedaan naar 260 jaar landgebruik in Europa. En wat blijkt? De aangeplante bossen sinds 1750 hebben helemaal geen CO2-gas uit de lucht gehaald, maar hebben mogelijk zelf bijgedragen aan het broeikaseffect.

Gekapte bomen

De aangeplante bossen houden veel minder CO2 vast dan de oerbossen van vroeger. Daar ligt dus best wel een uitdaging: is het eigenlijk wel mogelijk om een vorm van bosbeheer te maken waardoor afkoeling plaatsvindt? Het terugdringen van CO2 uitstoot is dus dagelijks een hot topic. Zo ook in het bedrijfsleven: hoe kunnen we CO2-neutraal te werk gaan?

Hét duurzaamheidsinstrument van Nederland: de CO2-prestatieladder

Zo heeft Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) de CO2-prestatieladder in het leven geroepen. Het doel? Organisaties stimuleren om de eigen CO2-uitstoot te kennen en te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot terug te dringen. Daar hoort ook het nemen van maatregelen bij. Kennis moet transparant gedeeld worden en samen met collega’s kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

‘Groen is poen’

Door de prestatieladder te gebruiken kun je ook nog financieel je voordeel behalen. Hoe hoger je niveau op de ladder, hoe meer voordeel je hieruit kunt halen bij aanbestedingen. Hoe hoger je niveau op de ladder, hoe meer een bedrijf doet aan CO2-reductie en dus des te hoger het gunningsvoordeel.

 

Het bestaan van een dergelijke CO2-prestatieladder geeft aan dat er veel waarde gehecht wordt aan bewust omgaan met CO2-uitstoot. Ook wij doen ons uiterste best om CO2 zoveel mogelijk te reduceren. Zo wordt ons openhaardhout in grote ovens gedroogd. De droogovens worden gestookt op biomassa. Ook maken wij volledig gebruik van groene energie. We vinden het belangrijk onze klanten goed te informeren over hoe je zelf CO2 kan terugdringen bij het stoken van haardhout. Zo is het correct aansteken van de open haard een belangrijk onderdeel ervan.

Gekapte bomen

Correct je open haard aansteken. Hoe doe je dat?

Het aansteken van de open haard moet snel en efficiënt gebeuren. Maak altijd gebruik van aanmaakblokjes of aanmaakhoutjes. Het aansteken van de open haard met proppen kranten raden we af. De verbranding van de inkt is ongezond en daarbij geeft krantpapier veel as en roet af.

Gebruik de Zwitserse methode

‘Omgekeerd stoken’ is in onze ogen de beste manier om je open haard aan te steken. Dit wordt ook aangeraden door de Nederlandse brandweer. Het omgekeerd stoken wordt ook wel de Zwitserse methode genoemd. Het werkt als volgt:

1.     Leg onderin de kachel twee grote houtblokken
2.     Stapel als een raster de volgende vier houtblokken erbovenop.
3.     Begin met de grootste blokken haardhout. Stapel van groot naar klein
4.     Leg vervolgens een aantal kleine houtjes er bovenop
5.     Leg tussen de kleine houtjes een aanmaakblokje en steek het openhaardhout aan  

Het voordeel van deze methode is dat het vuur van boven naar onder wordt geleid. Er komen dan minder schadelijke stoffen vrij, de houtgassen die uiteindelijk voor de juiste verbranding zorgen komen zo direct langs het vuur en komen nu direct tot volledige ontbranding. Het vuur begint van van bovenaf rustig te branden en dat minimaliseert de rookontwikkeling. Bij stoken van ‘onderaf’ ontstaat een groot en hard brandend vuur, de gassen die ontsnappen komen dan niet langs het vuur waardoor er in het begin dus een onvolledige verbranding van het haardhout plaatsvindt. Hierdoor zal de CO2 uitstoot toenemen. Ons advies: gebruik de zwitserse methode en verlaag je uitstoot.

Meer tips voor het aansteken van je open haard? Je kunt ons altijd even bellen of een mailtje sturen.